दत्त बावनी  – Datta Bavani stotra in marathi

datta-bavani

datta-bavani

There is always few moments in day when you remember your god & faith. This Datta Bavani stotra in marathi is something can bring peace to your mind.

जय योगीश्वर दत्त दयाळ ! तुज एक जगमा प्रतिपाळ …1
अत्र्यांसूया करी निमित्त , प्रगतयो जग कारण निश्चित …2.
ब्रह्मा हरिहरणो अवतार , शरण गटनों तारणहार …3.
अंतर्यामी सत चित सुख, बहर सद्गुरू द्विभुज सुमुख …4
झोळी अन्नपूर्णा कर माह्या , शांती कमंडलु कर सोहया …5
क्यय चतुर्भुज संदभुज सर, अनंत बहू तू निर्धार ….6
अव्यो शरने बळ अजाण , उठ दिगंबर चाले प्राण !…7
सुनी अर्जुना केरो साद , रिजयो पूर्वे तू साक्षात ….8
दुधी रिद्धी सिद्धी अपार , आणते मुक्ती महा पद सार ….9
किधो आहे केम विलंब ? तुज वीण मुजणे ना आळंबी!!…10
विष्णू शर्मा द्विज तारयो एम , जमयो श्रद्धा मा देखी प्रेम …11
जंभ दात्याठी त्रासि देवा ,
किधहि महेर ते त्या तात खेव …12
विस्तारी माया , दितीसुत , इंद्रा कारे हनव्यो तूर्त ….13
ऐवी लीला काय काय सर्व किदही , वर्णावे कोते सर्वा ?….14
दोडयो आयु सुताने काम , किधो येणे ते निष्काम ….15
बोधया यदु ने परशुराम , सध्या देवा प्रह्लाद एकं ….16
ऐवी तरी कृपा अगाध ! केम सुने ना मारो साद ?…17
दोड , अंत ना देखा अनंता ! मा कर अढावाच शिशुनो अंत .||…18
जोई द्विज स्त्री केरो स्नेह , थायो पुत्र तू निसंधे ….19
स्मतरुगामी कालीतर कृपाळा तारयो धोबी चेक गामा …20.
पेठ पीडा थी तारयो विप्रा, ब्राह्मण सेठ उगारयो क्षिप्रा ….21
कारे केम ना मारी वहार ? जो अनिगम एकज वर !!…22
सुस्का काष्ठाने आया पत्रा ! थायो केम उदासीन यात्रा ?….23
जर्जर वन्ध्य केरा स्वप्ना , कार्या सफल ते सुताना कृष्णा …..24.
करी दुरा ब्राह्मण नो कोध , किधा पुराण एना कोडं ….25
वंध्या भेस दुजेवी देवा , हरयु दारिद्र ते ता ताटखेव…26.
झालर खाई रिझयो एम , दिधो सुवर्णा घाट सप्रेम …..27
ब्राह्मण स्त्रीनो मृता भरतार , किधो सजीवांना ते निर्धार !…..28
पिशाच -पीडा किध दुरा , विप्रा पुत्रा उठाद्यो शूर ,….29
हरी विप्र मंद अंत्यज हाथ रक्षो भक्त त्रिविक्रम तत् !!….30
निमेश मात्रे तंतुक एक , पोहचडयो श्री शैली देख !….31
एकी साठे आठ स्वरूप , धरी देवा बहू रूप अरुप ,…32
संतोष या निज भक्त सुजत , आपि परच्यो सकसता….33
यवन राज नि टाळी पीड, जात -पात्रांनी ताणें ना चीड ….34
रामा कृष्णा रूपे , ते एम किदही, लीलाओ काय तेम ….35
ताऱया पठार गणिका व्याध ! पशु पंखी पण तुजाने साधं !!….36
अधम ओधारण तरु नाम , गाता सारे ना सहा सहा काम ?….37
आधी व्याधी उपाधी सर्व टळे , स्मरण मात्रातहि सर्व !….38
मुठा छोटा ना लगे जण , पमे नार स्मरणे निर्वाण ….39
दकं सकं भेसासुर , भूत पिसाचो जंड असुर …..40
नसे मुठी देणे तूर्त , दत्त धून संभार ता मूर्त …..41
करी धूप गये जे एम दत्त -बावनी आ सप्रेम ….42
सुधारे तेना बने लोक , राहे ना तेणे क्याने शोक !…43
दासी सिद्धी तेनी ठाय , दुःख दारिद्र तेना जाई !!…..44
बावन गुरुवार ने नीट नेम , करे पाठ बावन सप्रेम ……45
यात अवकासें नित्य नियम , तेणे कडी ना दंडे यम …….46
अनेक रूपे इज अभंग , भजत नाडे ना माया रंग ……47
सहस्त्र नामें नामी एक , दत्त दिगंबर अशांग चेक !!…..48
वंदू तुजाने वारंवार ,वेद स्वास तारा निर्धार …..49
थके वर्णावा आतल्या शेष, कोण राख हुन बहू कृत वेष ?…..50
अनुभव -तृप्तिनो उद्गार , सुनी हसे ते खासे मार……51
तापसी तात वामसी ए देवा ! बोलो जया जया श्री -गुरुदेव !!……….52
“अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव “